PD0301.06 : Thiết bị pha trộn định lượng đồng bộ - Chế tạo thiết bị
Thông số chính:
- Lượng chất rắn lớn hơn rất nhiều chất lỏng
- Sản xuất sản phẩm không cho phép lưa trạng thái thời gian dài
- Cho công nghệ đòi hỏi năng suất cao, thành phần thay đổi linh hoạt, cấu trúc gọn nhẹ.
Hãng cung cấp : INOXY | www.inoxy.vn
Model : IKA SP Serie
Chất lượng : 100%