Bộ điều khiển PAC và PLC - Sự khác biệt (11/12/2010)

Sự phân biệt giữa điều khiển tự động lập trình (PAC) và điều khiển logic lập trình truyền thống (PLC) không rõ nét, và tiếp tục được tái định nghĩa cả bởi các ứng dụng và các khả năng đề kết nối mạng, chi phí và lập trình.


Bài viết khác 
Lên đầu trang