Hotline. 

Ms. Vân Anh - 0904883101

COMATE Đồng hồ lưu lượng Hơi ( Steam ) | Khí ( Gas ) | Khí nén ( Compressed Gas )

 

LOẠI VORTEX  FLOW METER

Thiết kế cho ứng dựng đo khí và hơi nóng

- VFM45 Đồng hồ lưu lượng dạng Vortex Flow meter ( Economical Model ) - Lưu lượng dòng chảy 5 - 70 m/s

- VFM60 Đồng hồ lưu lượng dạng Vortex Flow meter ( Enhanced Model ) - Lưu lượng dòng chảy 2 - 70 m/s

- VFM60MV Đồng hồ lưu lượng dạng Multi-Variable Vortex Flow meter ( Enhanced Model ) - Lưu lượng dòng chảy 2 - 70 m/s. Tích hợp cảm biến đo nhiệt độ , áp suất

- VFM60 Đồng hồ lưu lượng dạng Insertion ( Cắm trực tiếp vào đường ống ) Vortex Flow meter  - Lưu lượng dòng chảy 2 - 70 m/s Phù hợp cho các đường ống kích thước 250 - 1000mm

 

LOẠI THERMAL MASS FLOW METER :

Thiết kế đặc biệt cho ứng dụng đo lưu lượng Khí nén, Nitogen nén có lưu lượng dòng chảy cho phép từ 0,6 - 60 m/s

- TGF450 : Dòng cơ bản

- TGF600 : Dòng cao cấp

 

ĐỒNG HỒ LƯU LƯỢNG COMATE được phân phối với INDUSTRY SOLUTION (IS). Co. - Download tài liệu kỹ thuật

  
Lên đầu trang